PROJE YÖNETİMİ

Rüzgar Analizi / Ölçümü

Rüzgar Analizi / Ölçümü

Rüzgâr Ölçümleri, Analizi ve danışmanlığını da bünyemizde yapıp ölçüm ve test konularında size yardımcı oluyoruz. Rüzgâr elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan rüzgâr ölçümlerine göre belirlenebilmektedir. Bu nedenle Rüzgâr Enerji Santrallerinin kurulmasının ilk aşaması rüzgâr ölçümüdür. Rüzgâr ölçümleri, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi, türbin seçiminin yapılması gibi projenin ileri aşamalarında en önemli unsurdur. Bu nedenle kaliteli ölçüm yapılmasına özen gösterilmektedir. En az 1 yıl süreyle rüzgâr değerleri kaydedilmektedir. Rüzgâr ölçüm işlemi bittikten sonra da en az bir ölçüm sistemi ölçüme devam ettirilmelidir.

Güneş Analizi / Ölçümü

Güneş Analizi / Ölçümü

Güneş ışınımının şiddeti, Fotovoltaik (FV) panel tarafından üretilen elektriktir Analizi ve Danışmanlığını da bünyemizde yapıp ölçüm ve test konularında size yardımcı oluyoruz.Güneş elektrik santralinin projelendirilmesi, santral sahasından üretilebilecek enerji miktarına göre yapılır. Santral sahasından üretilebilecek enerji miktarı da proje sahasından alınan Bölgenin Güneş ışıması alma miktarına ve açısına göre belirlenebilmektedir. Bu nedenle Güneş Enerji Santrallerinin kurulmasının ilk aşaması kWh/m2 yıl ölçümüdür. Güneş ölçümleri, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi, türbin seçiminin yapılması gibi projenin ileri aşamalarında en önemli unsurdur. Bu nedenle kaliteli ölçüm yapılmasına özen gösterilmektedir. En az 1 yıl süreyle Güneş değerleri kaydedilmektedir. Güneşlenme ölçüm işlemi bittikten sonra da en az bir ölçüm sistemi ölçüme devam ettirilmelidir.

Ölçüm Direkleri

Ölçüm Direkleri

Santral sahasının karmaşıklığına göre santral sahasını en iyi temsil edecek 1 ya da daha fazla ölçüm noktası belirlenir ve direkler bu noktalara kurulur. Ölçüm direkleri santral sahasındaki hakim rüzgâr yönüne dik olacak şekilde yerleştirilir. Ölçüm direğinin yüksekliği en az Güneş Panellerinin kule yüksekliğinin 2/3 katı kadar yapılır. Ölçüm direklerinin boru (tubular) ve kafes (lattice) tipleri mevcuttur. Boru tip direk bir bütün olarak yerde kurulur. Güneş enerji santrali projelendirilmesinde ilk aşama doğru Güneş şiddeti ve açısının ölçümlerinin yapılmasıdır. Doğru Güneş ölçümleri için öncelikle ölçüm direklerinin kurulacağı yerin iyi seçilmesi gerekir. Bu konuda uzman olan firmamızdan danışmanlık hizmeti alınabilir veya ölçüm direği kurdurulup ölçümler yaptırılabilir. Elektronik donanım itina ile seçilmelidir. Montaj özelliklerine de dikkat edilmelidir. Unutmamak gerekir ki ölçümler ne kadar doğru olursa planlanan santral için enerji üretimi hesapları o kadar doğru olur.

Maliyet Yönetimi

Projenin finansman aşamasında, ölçümler bağımsız bir kuruluş tarafından istendiğinde, uluslararası standartlara uygun ve doğru bir şekilde yapılmış Rüzgâr ve Güneş ölçümleri sunulmalıdır.Ölçümlerdeki çok ufak gibi görünen bir fark bile yatırımın ekonomikliğini etkileyebilmektedir ve planlanan yatırım için risk getirebilmektedir. Ölçümlerin en az 12 ay boyunca ve sürekli olarak yapılması gerektiği dikkate alınırsa, çok küçük veri kaybı dahi büyük problemlere yol açabilmektedir. En önemli parametre ise, yapılan ölçümlerin yapılacağı sensörlerin doğru bir şekilde seçilerek ölçüm direğine yerleştirilmesidir. Bu gibi sebeplerden meydana gelebilecek hatalar, verilerin doğru bir şekilde değerlendirilememesine neden olmaktadır.

Türbin Seçimi / Kontrat Yönetimi

Rüzgâr Türbinlerinin seçimi sahaya nakliyesi ve Montajı bütün düşünülmesi gereken ciddi bir iştir. Yanlış yapılan bir organizasyon türbin başına ortalama 80.000 Türk lirası fazladan harcama yaptırmaktadır. Ayrıca sayısal verilere göre doğru seçilmeyen Rüzgâr Türbini Ortalama enerji tarifesinin 7,3 €cent/kWh olduğu bir piyasa yapısında 600 kWh kurulu gücündeki bir rüzgar türbininden yıllık 15000 € kayıp anlamına gelmektedir. Bütün bunlar sadece yanlış Türbin Seçiminin bir neticesidir. Orta büyüklükteki bir rüzgâr elektrik santralinden işletme dönemi boyunca bu rakam bir kaç milyonu bile bulabilmektedir. Uzun yıllara dayanan tecrübeler göstermiştir ki, rüzgâr ölçüm tekniklerinin doğru yapılabilmesi ve doğru Rüzgâr Türbininin seçimi, başlangıçta alınması gereken önlemler ve tecrübe yoluyla olabilmektedir.

Güneş Paneli Seçimi / Kontrat Yönetimi

Güneş Panellerinin seçimi sahaya nakliyesi ve Montajı bütün düşünülmesi gereken ciddi bir iştir. Yanlış yapılan bir organizasyon Proje başına ortalama 80.000 Türk lirası fazladan harcama yaptırmaktadır. Ayrıca sayısal verilere göre doğru seçilmeyen Güneş Paneli Ortalama enerji tarifesinin 11 €cent/kWh olduğu bir piyasa yapısında 600 kWh kurulu gücündeki bir Güneş Santralinde yıllık 19000 € kayıp anlamına gelmektedir. Bütün bunlar sadece yanlış Panel Seçiminin bir neticesidir. Orta büyüklükteki bir Güneş elektrik santralinden işletme dönemi boyunca bu rakam bir kaç milyonu bile bulabilmektedir. Uzun yıllara dayanan tecrübeler göstermiştir ki, Güneş ölçüm tekniklerinin doğru yapılabilmesi ve doğru sistem ve açıyla projelendirilmiş Panel seçimi, başlangıçta alınması gereken önlemler ve tecrübe yoluyla olabilmektedir.

Bakanlık ve TEDAŞ Kabul İşlerinin Yönetimi

Enerji santrallerinin Yapımı için alınması gereken izinler ve sertifikaları alıp, Santralin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Santralin kurulumunu tamamlarken devreye alma ve kabul işlemleri tarafımızdan yapılıp santral bitince devreye alım ve kabul işlemlerini gerçekleştiriyoruz.

Nakliyat / Türbin Tedarik Planlaması / Lojistik Yönetimi

Rüzgar Türbinlerinin ve Güneş Panellerinin tedariği, sahaya nakliyesi, ekipman zarar görmeden optimum maliyet ve yasal çerçeveler içerisinde tarafımızca yapılmaktadır, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Montaj Planlaması / Şantiye Yönetimi

Rüzgar Türbinlerinin ve Güneş Panellerinin Montajı hassasiyet gerektiren ciddi bir iştir. Türbin ekipmanları ve Güneş Panellerini doğru ve optimum maliyet ile yapmaktayız, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Santralin Devreye Alınması

Yapılan santralin yasal gereklilikleri kontrol edilip varsa eksiği tamamlatıldıktan sonra santralin devreye alımını teknik ekibimizle yapmaktayız. Devreye aldığımız santralin ilgili bakanlık ve kurumlarca kabul ve onay aşamasını gerçekleştirmekteyiz. Bu konuda ayrıca danışmanlık hizmeti de sunmaktayız.

Kalite Kontrol

Yapılan imalatın takip edilen projenin evraklar ile ilgili varsa özel mevzuat ve şartnamesi yoksa yürürlükteki ilgili mevzuata göre incelenerek uygunluğu kontrol edilip Rapor halinde sunmaktayız.

Son Bitirme İşleri

Yapılan imalatın takip edilen projenin tamamlanması ve raporlaması tarafımızca yapılmaktadır, isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Hakkımızda

Ekibimizİletişim

Misyon ve Vizyon

MisyonumuzVizyonumuz

Bizi Takip Edin

2021 © bow.com.tr | Bowenerji A.Ş.