İŞ GÜVENLİĞİ

Kontrat Kapsamında Gerekli İSİG ile ilgili Düzenlemelerin Yapılması

Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar

Yasal Uygunluk Denetimi

Yasal Denetimlere İşveren Adına İştirak

İşletme Risk Tespitlerine Münhasır Denetim ve Raporlama

İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin Denetim ve Raporlama

Kaza Sonrası İnceleme, Kaza, Kök Neden Analizi ve Kusur Tesbitine ilişkin Denetim ve Raporlama

İş Sağlığı ve Güvenliği

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle, yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.
İşletme ve İşyerlerinizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, çevre alanlarında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte, yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz. İşletme ve işyerlerinizde yapılacak ön inceleme denetimleri ile mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar tespit edilmekte ve giderilmektedir. Böylece hem yasal yükümlülükleriniz yerine getirilmiş olmakta, hemde tüm personeliniz için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmış olmaktadır.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Ekibinin Oluşturulması

Rüzgâr türbin şantiyeleri ve Güneş Enerjisine dayalı elektrik Üretimi Yapan Şantiyelerde, işin gereği olan çalışmalar, yüksekte çalışmadan kaynaklanan kayma ve düşme tehlikesi, işe uygun kişisel koruyucu malzemelerin kullanılmaması gibi  birçok  nedeni  de ilave olarak sıralayabileceğimiz nedenlerden dolayı iş kazaları meydana gelmektedir.

Bünyemizde faaliyet gösteren Personellerimiz Tüm işyeri ve işletmelerde, işverenlerin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla bünyesindeki iş güvenliği uzmanları ile İşyeri Hekimi ve Sağlık elamanlarının görevlendirilmesi çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Düzenli toolbox’ların Yapılması

İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması

İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

İşyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanının onaylı defterinin tutulması

Önceki Proje Tecrübelerinin Değerlendirmesi

RES ve GES Projelerinde ve diğer uzman olduğumuz sektörlerde risklere maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için, riskleri yok etmek veya en aza indirmek açısından geçmiş tecrübeler büyük  önem arz etmektedir.

Düzenli İSİG Raporları ile Sahadaki Risklerin Ortadan Kaldırılması

Tüm işyerleri İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri rapor halinde size sunulur Denetim esnasında giderilebilecek olan hususlar anında gidertilir.

Hakkımızda

Ekibimizİletişim

Misyon ve Vizyon

MisyonumuzVizyonumuz

Bizi Takip Edin

2021 © bow.com.tr | Bowenerji A.Ş.