DANIŞMANLIK

   Teknik Şartnamenin Hazırlanması

Yapılacak işlerin, satın alınacak ürün ve hizmetlerin, yapım yöntemlerini ve kriterlerini belirleyen teknik şartname tarafımızdan hazırlanmaktadır. Hazırladığımız şartname 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 12 inci maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin "Teknik şartnameler" başlıklı 19 uncu maddesinde ele alınan hükümlere uygunluk sağlar. Ancak alınacak malın özelliği nedeniyle, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlattırılabilir. Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, Rekabeti engelleyici hususlar içermemesi, Bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması Ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. Teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. 

    İhale Dökümanlarının Oluşturulması

İşin ihale usulü yeri ve yöntemi belirlenip, ihale şarları oluşturularak ihaleye çıkmaktayız. Tarafımızca hazırlanan teknik şartname, malın, hizmetin teknik ayrıntıları hakkındadır ve ihale dokümanına eklenir. Rekabeti engelleyici ve belli bir markayı tarif edici hükümlere kesinlikle yer verilmemesine dikkat edilir. İhtiyacı karşılayan mal veya hizmetin verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde, taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddütte yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden; denetim ve muayene yöntemlerini, numune almayı, ret ve kabul kriterlerini içerir.

  Tekliflerin Değerlendirilmesi

Tedarik işlemlerine esas ve temel teşkil eden teknik dokümanlarımız olup, birçok firmayı teklif vermeye, Beraber çalışma yapmaya teşvik etmekteyiz.

   Proje Takibi ve Raporlama

Yapılan projelerin tamamlanması için işin takibini veya tamamlanmış projelerin bakım, onarım, parça değişimi gibi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş takibi ve Raporlama hizmeti vermekteyiz.

Hakkımızda

Ekibimizİletişim

Misyon ve Vizyon

MisyonumuzVizyonumuz

Bizi Takip Edin

2021 © bow.com.tr | Bowenerji A.Ş.