ANAHTAR TESLİM PROJELER

Rüzgâr Analizleri

Rüzgar Ölçümleri, Analizi ve hesaplamalarını da bünyemizde yapıp ölçüm, test ve hesap konularında size yardımcı oluyoruz.

Güneş Analizleri

Güneş ışınımının şiddeti, Fotovoltatik (FV) panel tarafından üretilen elektriktir, Günlük veya yıllık Analizi ve hesaplamalarını da bünyemizde yapıp ölçüm, test ve hesap konularında size yardımcı oluyoruz.

Başvuru

Enerji santrallerinin Güneş ve Rüzgâr elektrik santralinin izinlerini alıp, hızlı ve eksiksiz bir şekilde projeyi başlatıyoruz.

Kullanım ve Bağlantı

Kullanıcının maksimum alış ve/veya veriş kapasitelerini bağlantı noktası en yakın nokta seçilecek şekilde TEİAŞ’ın Kullanıcıya taahhüt ettiği kapasiteyi sağlayamaması durumunda, TEİAŞ ile Kullanıcı arasında imzalanan Sistem Kullanım Anlaşması hükümleri uyarınca işlem yapmak kaydıyla müşterilerimizin karlılığını arttırmaktayız.

Proje ‘Bankable’ Raporu

Planlanan projenin sürdürülebilirliği açısından değerlendirildiği ve proje önerisinin yazılı bir teklife dönüştürülmesi üzerine yoğunlaşmış çalışma yapmaktayız.

Site Suitability Raporu

Sahanın Santral kurmaya elverişliliğini inceleyen tavsiye ve önerileri içeren yapılması planlanan işleri kapsayan detaylı teknik incelemeler yapmaktayız.

Santral Projelendirilmesi

Yapılacak santralin Gerekli projelendirmesi yapılıp, projenin gerektirdiği izinleri almaktayız.

Türbin Seçim Süreci

Türbin Seçim Süreci – Kontrat Aşamaları

Rüzgar Türbin seçiminin yapılması; Rüzgâr ölçümleri, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi gibi projenin ileri aşamalarında en önemli unsurdur. Seçilen kriterlere göre türbin seçimini yapmaktayız.

Güneş Paneli Seçim Süreci – Kontrat Aşamaları

Güneş Paneli Seçim Süreci – Kontrat Aşamaları

Güneş panellerinin yapılması; Güneşlenme ölçümleri, projenin veri değerlendirmesi, enerji üretiminin belirlenmesi gibi projenin ileri aşamalarında en önemli unsurdur. seçilen kriterlere göre panel açılarının ve montaj yönteminin seçimini yapmaktayız.

Alt Yüklenici Anlaşmaları

Alt Yüklenici Anlaşmaları – Kontrat Aşamaları

Sektörümüzde özellikle Enerji işleri bir çok konuda uzmanlık ve iş bölümü gerektiren komplike bir iş haline gelmiştir. Bu nedenle yüklenicinin yapacağı işin uygulama alanı –çok istisnai durumlar hariç- tarafımızca ve Alt yüklenicilik uygulaması konusunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirlenmiş kurallar da dikkate alınarak. Uygulamada yüklenici, ifa borcunu; işi kendi yönetimi altında yardımcı kişilere yaptırma ya da işi uzmanlık gerektiren kısımları itibariyle taşeronlara (alt yüklenicilere) yaptırma şeklinde gerçekleştirebileceğini göz önünde bulundurup sözleşme – kontrat yapmaktayız.

Finans Süreci

Finans Süreci

Projenin finansmanı Projenin Gerçekleştirilmesinde ve süresinde çok etkili olduğu için, Proje finansman ve nakit akışını önceden tahmin edip, finansman konusunda tecrübelerimizi sizinle paylaşmaktayız.

Proje Onay Süreci – İnşaat, Mekanik, Elektrik

Proje Onay Süreci – İnşaat, Mekanik, Elektrik

Projelerin Onaylanması ve Sistemin devreye alınması Ekibimiz tarafından Takip edilip, Tamamlanmaktadır.

Proje Süreçleri

Proje Süreçleri

Projelerin Çizimi ve kabulü, Mühendisliğin yanısıra hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işin en önemli aşamalarındandır, Projenin hayata geçirilmesi süreci ve santral sahası var olduğu sürece etkisi olan verimliliği, uygulama kolaylığı, geleceğe dönük yaklaşımlar barındıran Projeler ekibimiz tarafından yapılmaktadır.

Operasyon Bakım

Operasyon Bakım

Enerji Santrallerinin Güneş Panellerinin ve Rüzgar Türbininin operasyon bakım ihtiyaçları bünyemizdeki teknik ekip tarafından takip edilip, yapılmakta Yapılan çalışmayı raporlayıp işverenle paylaşmaktayız. Bakım yapılması veya değiştirilmesi istenen ekipmanların keşfini yapıp, maliyet analizini ve süresini içeren teklif dosyasında sunmaktayız.

Hakkımızda

Ekibimizİletişim

Misyon ve Vizyon

MisyonumuzVizyonumuz

Bizi Takip Edin

2021 © bow.com.tr | Bowenerji A.Ş.